MonoRay Sistemler

Monoraylı sistem; teras katın, çatı arabaları için müsait olmadığı durumlar için geçerli olan sistemdir.

Alüminyum (6060 T6) alaşımlı monorayın, cepheye askı sistemi, braket (konsol) vasıtasıyla yapılmaktadır. Bu bağlantı braketleri (konsol) binanın mimari yapısına göre farklılık göstermektedir.

Bracket bağlantı (konsol) tiplerileri, teras kat tabliye betonun (saçak) altından , parapet (donatılı) veya kiriş dış alınlarından, parepet (donatılı) içinden dışarıya doğru çıkan, teras kat tabliye zemininden dış cepheye çıkacak formlarda binaya monte edilmektedir.

Alüminyum (6060 T6) alaşımlı monoray, binanın mimari yapısına uygun olarak bükülerek, binanın formuna uygun duruma getirilir. 
Monoray sistemin enerji alımı, enerji kablosu haricinde, bara sistemi uygulamasıyla yapılmaktadır. Bara uygulaması rayların içlerine veya braketlere (konsol) asılarak uygulanmaktadır. 
Baralı uygulamasında, enerji tek noktadan baraya verilir. Şaryo yatay hareketini yapabilmek için gerekli enerjiyi baradan almaktadır. Bu sistem cepheler arası enerji kablo aktarımını kaldırmaktadır. 
 
 

1) Bracket (konsol) grubu; 
 • Dıştan cepheye bağlantılı monoray model 
 • Parapet (donatılı) içinden cepheye çıkan monoray model
 • Zemin (tabliye betonu) üzerinden cepheye çıkan monoray model
 • Askı (saçak altından veya döşeme altından) bağlantılı monoray model
2) Şaryo (Yürüme) grubu;
   1 veya 2 tahrikli ünitedir. Bunlar manuel veya motorize özellikler taşır.
   Alüminyum veya paslanmaz modeller olabilir. Binada kesinti varsa, ray sonu stoplama ve switchi bulunmaktadir. 
 
3) Platform Grubu; 
    Sepetin emniyetli taşıma kapasitesi 240 kg’dır. (CE-EN 1808 Cephe Ulaşım Sistemleri Standartı)
1 adet     ALP.TS800 model   Alüminyum Platform 
2 adet     Alpinist Power ® marka / Hoist (Tırmanma Mekanizması)  380V, 50 Hz, 8 m/dk.
2 adet     BS.TS100 / Blokstop Emniyet Halat Freni
1 adet     Merkezi Kumanda Panosu
 • Emergency / Acil Stop Sistemi
 • Aşırı Yük Limütör Algılama Işıklı Sesli Uyarı Sistemi
 • Platform Çalışma  Işıklı Sesli Uyarı Sistemi
 • Faz Sıra Hatası Işıklı Uyarı Sistemi
 • Faz Sıra Hatasını Düzeltme Sistemi
 • Hoist (iki Tırmanıcı Mekanizma) ayrı ayrı çalıştırma sistemi
 • Şaryo Yatay Hareket Anahtarı
 • Platform Düşey Hareket Anahtarı    
4 adet     Senkronize Halat Toplama Tamburu® (Motorlu) 
4 adet     Üst Limit switchi
2 adet     Üst Limit switch Stoperi
1 adet     Alt Hareket Sonlama Limit Switchli, Çarpma Önleyici Bar (TRIBBAR)      
1 adet     Enerji Kablosu Toplama Haznesi
               CE16A Fiş ve Enerji Kablosu
2 adet     Havalı Cephe Tekeri
4 adet     Platform Taşıyıcı Tekeri
2 adet     Taşıyıcı Halat (Çelik)    8.3mm 
2 adet     Emniyet Halatı (Çelik)  8.3mm 

copyrights reserved © Markaca.net